Terug economische groei vanaf 2de helft 2021

“Beleggen bij Zakenkantoor Vandekerckhove betekent op de lange termijn de inflatie verslaan en uw spaartegoed laten opbrengen.”

Ondanks de tweede coronagolf, is AG vrij optimistisch over de economische groei voor 2021. “Vanaf de 2de jaarhelft voorzien we een heropleving van de economie”, stelt Senior Strategist Olivier Colsoul.  Met dank aan de lage rente, de uitrol van vaccins en het Europese herstelplan. “De context waarin we beleggen is dus overwegend positief”, voegt CIO Wim Vermeir eraan toe, “maar we blijven een voorzichtige belegger met een langetermijnperspectief”. Net omwille van dat langetermijnperspectief, focust AG steeds meer op het duurzaam karakter van zijn investeringen.  “Duurzaam investeren is rekening houden met de maatschappelijke risico’s op lange termijn en, voor ons als verzekeraar, dan ook vanzelfsprekend”.

 

Herstel in zicht

 

Al bij al zal de impact van de 2de coronagolf op de economie veel minder ingrijpend zijn dan de eerste, stelt Olivier Colsoul.

“De meeste bedrijven hebben hun activiteiten kunnen verderzetten. De curves evolueren allemaal in de goede richting en de sneller dan verwachte ontwikkeling van vaccins is hoopgevend. Ook het Europese herstelplan van ongeziene omvang en met een focus op ecologische en digitale transitie zal de groei ondersteunen. De 2de golf heeft de Europese economie een klap toegebracht, maar we gaan er wel van uit dat de economische groei in Europa en ook België binnen enkele maanden zal herstellen, zij het op een iets lager niveau.”

In het financiële jargon heet dat dan geen V-scenario, maar een vierkantswortel-scenario: een geleidelijk en gedeeltelijk herstel waar enige tijd zal overgaan. 

 

Lage rente blijft een uitdaging

 

Dat scenario wordt ondersteund door de lagerente-omgeving die zeker nog enkele jaren zal aanhouden. Die is gunstig voor de bedrijven die zich aan betere voorwaarden kunnen financieren, maar voor institutionele beleggers zoals verzekeraars blijft die vooral een uitdaging.

“Voor verzekeraars is de lage rente een stimulus om meer te beleggen in iets risicovollere activa op lange termijn, maar we wensen daar toch omzichtig mee om te gaan. Onze doelstelling is een stabiel rendement te creëren op lange termijn en via een gediversifieerde portefeuille. We zien dan ook vooral mogelijkheden in Europese bedrijfsobligaties van goede kwaliteit en, mits een langetermijnperspectief, in selectief gekozen aandelen van Europese en Amerikaanse bedrijven.”  

 

Extra rendement door illiquide activa

 

Ook voor Wim Vermeir, Chief Investment Officer, blijft voorzichtigheid geboden.

“Onze beleggingsportefeuille blijft defensief van aard, met vooral overheidsobligaties en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Om op een veilige manier toch extra rendement te creëren, hebben we de voorbije jaren onder andere geïnvesteerd in diverse types van langlopende leningen van hoge kwaliteit, vooral aan overheidsinstellingen, infrastructuurprojecten en hypothecaire kredieten aan particulieren. De relatieve illiquiditeit van deze activaklasse levert een extra rendement op, maar matcht ook goed met de beleggingsdoelstellingen van een verzekeraar die vooral op lange termijn investeert omdat ook de engagementen tegenover de klanten van lange duur zijn.”

Leningen vormen nu zowat 20% van alle activa van AG, bijna een verdubbeling tegenover 4 jaar geleden.

 

Rekening houden met maatschappelijke risico’s

 

Die verbintenissen op lange termijn zijn voor Wim Vermeir ook de reden waarom AG een cruciaal belang hecht aan het maatschappelijk verantwoord en duurzaam karakter van zijn investeringen. “Voorzichtig beleggen is ook rekening houden met de maatschappelijke risico’s van je beleggingen, met name op het vlak van milieu, maatschappelijke evoluties en goed bestuur”, stelt hij. “Vaak zijn dat risico’s die zich pas op lange termijn manifesteren. Denk maar aan de klimaatverandering of de groeiende ongelijkheid in de wereld.” 

Die risico’s erkennen, herkennen en evalueren in je beleggingsbeslissingen is voor Wim Vermeir zowel een vorm van risicobeheer als van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als verantwoordelijke voor Duurzaam en verantwoord investeren (SRI), kan Bernadette Migisha alleen maar bevestigen dat AG zijn inspanningen op dat vlak continu opvoert.

“Als ondertekenaar van de Principles of Responsible Investment voeren we al enkele jaren een strategie van uitsluiting van bepaalde activiteiten zoals steenkool of wapens en van integratie van de zogenaamde ESG-factoren* in al onze beleggingsbeslissingen. In 2020 hebben we dit aangevuld met een betrokkenheidsbeleid waarbij we in welomschreven omstandigheden ons actief engageren in het beleid van bedrijven en onze stem laten horen in de bestuursorganen om zo goede ESG-praktijken te bevorderen.”

De duurzaamheidsaanpak van AG vertaalt zich ook in de cijfers. Eind 2020 beschikt bijna 11 miljard EUR van de beleggingen van AG over een externe duurzaamheidscertificering, een quasi verdubbeling tegenover een jaar eerder. 2 miljard EUR is geïnvesteerd in duurzame infrastructuurwerken, zoals openbaar vervoer, overheidsgebouwen, hospitalen en, voor 400 miljoen EUR, hernieuwbare energie. 3,7 miljard EUR is belegd in sociale woningbouw.

 

Neem contact op met Zakenkantoor Johan Vandekerckhove voor een beleggingsplan op maat.

 

Bron: AG Insurance - newsroom
 

Advies nodig?

Elkaar leren kennen? Een specifieke vraag over een verzekering? Een update over jouw verzekeringen of beleggingen? Geen probleem! Wij maken graag tijd voor jou vrij. Neem gerust contact met ons op om jouw adviesgesprek aan te vragen.

T : +32 (0)56 60 43 80 E : info@jvzakenkantoor.be

 

Plan je liever meteen een afspraak in of word je liever zelf gecontacteerd?

Afspraak inplannen Contactformulier