Inkomensgarantie

Het kan iedereen overkomen: ziek uitvallen of het slachtoffer zijn bij een ongeval, waardoor je langdurig het werk niet kunt aanvatten. Gedurende deze periode draag je financiële risico's, je ontvangt namelijk geen inkomsten meer uit uw beroepsactiviteit. Om tegemoet te komen aan dit risico heb je als medicus twee typeverzekeringen. Deze verzekeringen dekken je in tegen inkomensverlies door ziekte of invaliditeit.

De gewaarborgd inkomensverzekering voorziet in een vervangingsinkomen dat je rechtstreeks ontvangt als medicus. Daarnaast hebben artsen met een vennootschap de keuze om aanvullend nog een omzetverzekering te voorzien. Zo ontvangt uw firma een vervangingsinkomen wanneer je als zaakvoerder arbeidsongeschikt zou zijn.

Wens je meer informatie?

Bespaar tijd en zorg voor zekerheid met betrekking tot uw inkomen en toekomstige investeringsplannen. Zet de eerste stap en neem contact op, we plannen graag een afspraak in.

Contact opnemen

Contactmoment

Studie persoonlijke situatie

Toelichting voorstel

Verdere opvolging of schaderegeling

Waarom een inkomensgarantie?

Als zorgverlener is het zeer waarschijnlijk dat je kostwinner bent van uw gezin. Afhankelijk van uw statuut (werknemer, zelfstandige, sui generis) wordt er wettelijk een eerste tussenkomst verleend. Deze tussenkomst ligt echter heel wat lager dan uw eigen loon. Zo krijgt uw levensstandaard een deuk, wat zeker op de lange termijn consequenties met zich meebrengt. Op basis van uw professionele situatie wordt er een verzekeringsstudie uitgewerkt. Zo ben je zeker dat alle zaken opgenomen worden die uw gezin en jijzelf financiële zekerheid geven met een lange termijn visie.

Hoeveel wordt er uitbetaald?

De verzekering zal uitbetalen navenant het totale percentage ongeschiktheid. Men kan de uitbetaling gaan bepalen op basis van een vergelijking tussen de fysiologische en de economische invaliditeit. De fysiologische invaliditeit bepaalt het percentage dat je werkelijk fysisch ongeschikt bent. Dit wordt generiek bepaald. Uw economische invaliditeit houdt rekening met uw persoonlijke situatie. Stel dat een chirurg een vinger verliest, dan heeft dit een veel hogere invloed op de uitoefening van zijn beroep, dan mocht een logopedist een vinger verliezen.

Zo zal het percentage fysiologische ongeschiktheid voor beiden gelijk zijn. Echter zal de economische ongeschiktheid voor de chirurg, in dit voorbeeld, hoger liggen dan voor de logopedist. 

Wat bepaalt uw premie?

  • De totale rente, die je wenst te verzekeren
  • Uw medische acceptatie
  • Uw leeftijd bij aansluiting
  • Uw beroep

Tip!

Hoe vroeger je hier voor kijkt, hoe voordeliger.

Persoonlijke studie

Om je zo goed als mogelijk te kunnen verzekeren, reken je best op een persoonlijke verzekeringsstudie. Deze studie zorgt er ten eerste voor dat alle mogelijke scenario's in kaart worden gebracht. Om er ook voor te zorgen dat de financiële engagementen via uw firma verzekerd zijn maken we de vergelijking tussen een gewaarborgd inkomen en een omzetverzekering.

Dit bespaart jou tijd, zorgt dat je in de toekomst kan investeren zonder zorgen, geeft je zekerheid dat er een correcte schaderegeling zal geschieden en is ook het meest kostenefficiënt doordat je op maat verzekerd wordt.

 

Advies nodig?

Elkaar leren kennen? Een specifieke vraag over een verzekering? Een update over jouw verzekeringen of beleggingen? Geen probleem! Wij maken graag tijd voor jou vrij. Neem gerust contact met ons op om jouw adviesgesprek aan te vragen.

T : +32 (0)56 60 43 80 E : info@jvzakenkantoor.be

 

Plan je liever meteen een afspraak in of word je liever zelf gecontacteerd?

Afspraak inplannen Contactformulier