Arbeidsongevallenverzekering

Wanneer je een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval hebt, vergoedt de arbeidsongevallenverzekering de schade. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht om deze bescherming aan zijn personeel te bieden.

Wat wordt er vergoed?

Erkent de arbeidsongevallenverzekeraar je arbeidsongeval of je arbeidswegongeval, dan heb je recht op:

  • vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid die je loonverlies compenseren;
  • de terugbetaling van je medische kosten als gevolg van het ongeval (inclusief heelkundige, farmaceutische, hospitalisatie- en prothesekosten);
  • bij een dodelijk ongeval wordt een rente uitbetaald aan je rechthebbenden (in eerste instantie : aan de overlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen).

Wettelijk verplichte verzekering

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering voor de werkgever. Hij dient deze te sluiten bij een daartoe erkende verzekeringsonderneming. Deze verzekeringspolis moet worden gesloten vóór de eerste werknemer in dienst treedt en kan geen terugwerkende kracht hebben.

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de wet is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt” een arbeidsongeval. Het ongeval kan zich voordoen op de werkplaats of op het traject tussen twee verschillende werkplaatsen.

Advies nodig?

Elkaar leren kennen? Een specifieke vraag over een verzekering? Een update over jouw verzekeringen of beleggingen? Geen probleem! Wij maken graag tijd voor jou vrij. Neem gerust contact met ons op om jouw adviesgesprek aan te vragen.

T : +32 (0)56 60 43 80 E : info@jvzakenkantoor.be

 

Plan je liever meteen een afspraak in of word je liever zelf gecontacteerd?

Afspraak inplannen Contactformulier