Familiale verzekering

De bescherming van degenen die je het meest dierbaar bent, verdient van Zakenkantoor Johan Vandekerckhove de nodige aandacht. Het kantoor biedt je zekerheid in elk type verzekering, zo hoeft uw gezin ook bij onverwachtse omstandigheden niet in te zitten met de financiën. 

Wat is de meerwaarde voor jou?

Opvolging die jou tijd bespaart
Duidelijkheid omtrent uw verzekeringen
Onafhankelijke verzekeringsstudie

Wat dekt de familiale verzekering?

De familiale BA-verzekering vergoedt de schade waarvoor je in je privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is, in beginsel buiten jouw contractuele verplichtingen. In de praktijk gaan veel BA-verzekeraars echter verder dan het zuivere privéleven en regelen ze toch sommige aspecten van het professioneel of contractueel leven.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of de materiële schade (beschadiging van goederen) die je in het kader van je privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt de schade die jij - of personen die bij jou inwonen - veroorzaakte(n). Ook de toevallige schade die door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie én zelfs door uw huisdieren wordt veroorzaakt is gedekt via de familiale verzekering. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze dus een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen.

Troeven van de familiale verzekering

Een familiale BA-verzekering is niet duur

De premie, taksen inbegrepen, van de meeste familiale BA-polissen varieert tussen 70 en 90 euro.

De verzekerde bedragen zijn erg hoog en de franchise beperkt

Iedere polis waarborgt immers minimaal 26.000.000 euro voor lichamelijke schade en 1.300.000 euro voor materiële schade (geïndexeerde bedragen). De meeste polissen bieden een waarborg die 3 tot 4 maal groter is voor de materiële schade. De eventuele franchise, dit is het deel van de schade dat je zelf moet vergoeden, schommelt rond de 250 euro. 

Tip!

Naast de familiale verzekering sluit je ook best een rechtsbijstandsverzekering af voor privégeschillen. Zo worden uw belangen ook juridisch behartigd. Bij uitbreiding kunnen ook contractuele, fiscale en andere geschillen met verzekeraars gedekt worden.

Advies nodig?

Elkaar leren kennen? Een specifieke vraag over een verzekering? Een update over jouw verzekeringen of beleggingen? Geen probleem! Wij maken graag tijd voor jou vrij. Neem gerust contact met ons op om jouw adviesgesprek aan te vragen.

T : +32 (0)56 60 43 80 E : info@jvzakenkantoor.be

 

Plan je liever meteen een afspraak in of word je liever zelf gecontacteerd?

Afspraak inplannen Contactformulier